• УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВЕНЦИ
  СУ "АНТИМ I"
  УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВЕНЦИ
  170 години - просветно дело в Златоград! 170 години сме част от историята на българското образование! 170 години сме част от историята на град Златоград! 170 години „отворена врата“ за четмо и писмо! 170 години е достатъчно време за една институция да докаже своето значение и достойно място в живота и съдбите на стотици хора! Училище със славно минало, с безброй спомени!
 • ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЗЛАТОГРАД!
  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЗЛАТОГРАД!
 • ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I"
  ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I"
 • ХИМН НА СУ „АНТИМ I“
  ХИМН НА СУ „АНТИМ I“
  Надеждите крилати на бодър млад народ сме ний. Съдбата му позната ни плиска с яростни вълни. Но ний растем и крепнем и тихо в този храм На Антима завета градим с възторг и плам. Деца, другари, братя, напред, напред към смел възход. Пред нас лежи съдбата на буден в свойта скръб народ. И нека ветровете вещаят зла съдба, на Антима завета нам грей като звезда.
 • ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
  ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
  1852 г.–1912 г. Даря–дерско училище; 1913 г.–1920 г. Даря–деренска държавна смесена прогимназия; 1921 г.–1922 г. Даря–деренска смесена непълна гимназия; 1922 г.–1936 г. Даря–деренска държавна смесена прогимназия; 1937 г.–1945 г. Народна смесена прогимназия „Антим I“; 1945 г.–1957 г. Народно основно училище „Антим I”; 1957 г.–1959 г. Средно–смесено училище „Антим I“; 1959 г.–1970 г. Средно политехническо училище „Антим I“; 1971 г.–1983 г. Образцово средно политехническо училище „Антим I“; 1984 г.–1989 г. Единно средно политехническо училище „Антим I”; 1990 г.–2016 г. Средно общообразователно училище „Антим I“. 2016 г.–Средно училище „Антим I”
Добре дошли в сайта на ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "AНТИМ I" ЗЛАТОГРАД

Добре дошли в сайта на ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "AНТИМ I" ЗЛАТОГРАД

През учебната 2022/2023 година в СУ „АНТИМ I “ работят 37 висококвалифицирани учители и 12 непедагогически персонал. За здравното образование се грижи медицинска сестра. Над 80% от колегията е с професионално – квалификационна степен. Работят  6 екипа по компетентности - по български език и литература, чужди езици, обществени науки, природни науки, изкуства и спорт, професионално образование.

Общият брой на учениците е 367 в дневна форма и 11 в самостоятелна форма на обучение, общо 19 паралелки - профил „Чужди езици“, профил „Природни науки“, професии „Икономист - информатик“, „Ресторантьор“, “Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Изпълнител на термални процедури“. В училището са сформирани три групи за целодневна организация на учебния ден.

Екипът на училището работи за разгръщане потенциала на всеки ученик, с много грижа, толерантност и подкрепа!

Гордост, чест и отговорност е да си антимовец!

Новини

Методът "Работни станции" в час по математика в VII клас

Методът на работните станции спада към групата на отворените методи на преподаване и популярността им до голяма степен се дължи на възможността за индивидуализиране и диференциране на обучението. На всяка една от станциите има разнообразни задания с различна степен на сложност. Задачите са разнообразни по вид и форма, използват различните сетива. Упражненията са обединени от дадена тема, като се акцентира на ученето чрез действие. Учениците минават през станциите и работят по съответните задачи. Вчера в часа по математика в VII"б" клас беше приложен този метод. Изключително полезно и интересно за учениците. Темата - Линейни уравнения ( упражнение) беше подходяща за прилагането му. Обособена беше станция “Антим I” с ръководител Лора Кинанева. Подстанциите бяха три. Всяка от тях работи по казус, отговора на който се намираше в решението на зададено уравнение. Всички екипи се представиха блестящо и обосноваха отговорите на поставените казуси точно и аргументирано. Отговорникът обобщи всички решения на казусите и по интересен начин представи изводите от работата на работните станции. Поздравления за иновативния подход на госпожа Невина Вунцова-преподавател по математика.

Научи повече

Бързи, смели, сръчни антимовци

Поздравления за отбора на V клас, който се класира на първо място в състезанието! Поздравления и за отборите на шестите класове, които с много бързина и сръчност отстояваха второто и третото място. Организатори на спортната надпревара са учителите по физическо възпитание и спорт-Румен Ушев, Татяна Христова и Красимир Камберов. Поздравления за създадената емоция! Бъдете здрави!

Научи повече

Гордост, чест и отговорност е да си антимовец!

Поздравления за учениците, взели участие в тържествената заря проверка, по повод 110 г от освобождението на Златоград ! Поздравления за професионализма на ръководителя на представителния блок на училището г-н Румен Ушев!

Научи повече

Проекти

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Научи повече
ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА

ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Научи повече
ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Проектното предложение е разработено по Дейност 2. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в училище.

Научи повече