За нас

За нас

     СУ „Антим І” в Златоград е наследник на първото светско училище в Източните Родопи. Началото на образователното дело е поставено през 1830 г., а в двора на църквата „Успение на Пресвета Богородица”- най-ранната църква в Средните Родопи, е открито килийно училище. Усърдна и всеотдайна е работата в него. Голяма част от еснафа е учил в Цариград и съзнава, че доброто образование е най-голямото богатство за децата му. Все по - разширяващите се контакти на даръдерци  в пределите на Турската импeрия и съседна Гърция в областта на търговията, занаятите, земеделието, налагат потребността от светско образование.

     В началото на 1850 г. местните хора събират 960 османски лири, изпращат свой пратеник – Иван Колев в Одрин за разрешение от Валията. Три месеца по-късно започват сами да изграждат училище, което отваря врати през 1852 г. От тази година будните златоградчани имат своето светско училище.

     Днес в първото училище в града се намира музейна сбирка ”Просветното дело в Средните Родопи”. Златоградчанинът Ангел Киряков е първият учител, продължил дейността си от килийното училище. Според изискванията на властите той преподава на гръцки език, но в свободното време и в междучасията чете на учениците Неофитовото евангелие на роден език. С неговото име се свързва и най-ранното писмено свидетелство от Възраждането в Родопите–Златоградския сборник, датиран от 1852 г., който има светски характер, създаден като учебно помагало, подобно на „Рибния буквар” на Петър Берон. Във време, в което обучение на български език е забранено, децата на Златоград слушат и сричат на свой роден диалект. Ангел Киряков поддържа контакти с просветни дейци от страната, участник е в първата учителска конференция в Пловдив /1855 г./.

     През 1880 г. в града идва Яков Змейкович – роден в Скопската епархия, ученик на Йоаким Груев в известното „Жълто училище” в Пловдив, получил образованието си заедно с Васил Левски, Тодор Каблешков и други. Свързал живота си със златоградчанката Василка Тенева, той живее в града до края на дните си и остава в съзнанието на златоградчани като изключителна личност, всеотдаен патриот и педагог, истински народен учител и будител. Учителствувал в периода 1880-1896 г., Яков Змейкович е първият учител, преподавал на български език в часовете си. Първата жена учителка е Злата Димитрова - Хаджидончева от Одрин.

     Издръжката на училището и учителите се поемат от цялото местно население. Известно е, че учителят Антон Чешмеджиев изгражда революционен комитет на Македоно – одринската организация и в него активно участва учителката Евгения Пачилова. С много любов и признателност златоградчани помнят имената на Анна Константинова, Илия Стоянов, Радка Пенчокова, Кина Евтимова, Никола Евтимов, Петра Пешева, Пенка Бояджиева, Тодорка Калимаева, Георги Калимаев.

     В периода 1913-1936 г. училището се именува като Даръдерска държавна смесена прогимназия. Броят на учениците е голям, училището се оказва тясно за тях.

     От месец октомври 1931 г. започва строеж на нова училищна сграда, средствата за която се осигуряват трудно – местното население  събира пари и участва с доброволен труд, а училищното настоятелство успява да  осигури помощ от Министерския съвет и от Министерство на народното просвещение.

     През 1934 г. е приключен първият етап от строителството ѝ. На 16 септември 1935 г. комисия в състав: Арх. Н. Нанчев от Пловдив, директорът на училището Н. Евтимов, В. Хекимов–председател на Училищното настоятелство и кмет на града и предприемачът А. Димчевски, съставя протокол за приемане на постройката. Учебните занятия продължават да се водят в новата сграда, известна като училището с часовниковата кула.

     През учебната 1957/1958 г. Народно основно училище ”Антим І” прераства в Средно смесено училище. В гимназиалния курс се разкриват три паралелки VІІІ клас с 94 ученици и една – ІХ клас с 26 ученици. От 24.09.1958 г. директор е Асен Ефремов, а от месец юли 1959 г. училището се  назовава като Средно политехническо - с 13 паралелки в началния курс, 9 – в средния и 6 в гимназиалния. Броят на учениците нараства, през 1960 г. е над 1000 и 10 паралелки от началния курс започват обучение в новопостроено квартално начално училище с директор Васил Пандов.

   През месец юни 1960 г. завършва първият випуск зрелостници на Средно политехническо училище „Антим І”.

     По повод 110-годишнината училището е удостоено с орден „Кирил и Методий” – І степен, а  учителката Мария Прамакирова получава орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен.

       През 1963 г. е отреден терен за построяване   на  нова училищна сграда, в която се води обучението до днес.

     На 08.06.1969 г. тя е тържествено открита. В нея се обучават 730 ученика в 19 паралелки.

     През учебната 1970/71 г. училището е обявено за Образцово средно политехническо училище, а негов директор става Николай Деспотов.

 През 1975/76 г. то е базово училище за нови учебни програми.

     Учебната 1987/88 г. за част от учениците от прогимназията започва в новооткритата сграда на ОУ  „Васил Левски”, а в училище „Антим І” остават 536 ученика в 19 паралелки с 42 учители.

     От 1990 година е Средно общообразователно училище „Антим І”. През месец февруари 1993 година директор на училището, след проведен конкурс, става Хари Алексиев. През месец септември училището е включено във веригата училища за подготовка на средни мениджъри под ръководството на проф.д-р Милко Митрополитски, с което се поставя началото на професионалното обучение. Като лектори работят проф. Митрополитски, проф. Асен Ковачев, доц. Елена Биячевал.

     В следващите години сградата е значително обновена. От 2001 година училището преминава на делегиран бюджет, едно от първите в Смолянска област.

     През 2002 г. тържествено е отбелязан 150 – годишния юбилей на училището. Юбилейните тържества събират в града много бивши ученици и учители, спомените се сливат с мечтите, населението изживява вълнуващи мигове. В архива на училището са запазени юбилейният филм „Моето училище” на учителката Лиляна Родопска, книгата „Поглед назад” на директора Хари Алексиев, научни доклади на преподаватели върху историята на преподаване на учебните предмети в училището.

     През месец февруари 2004 година директорът Алексиев напуска по собствено желание, а за временно изпълняващ длъжността е назначена Жечка Хаджийска, която продължава като директор след спечелване на конкурс през 2005 година.

     От учебната 2003/2004 г. започва обучение в технологичен профил -туризъм, за първи път се осъществява прием след завършен седми клас за чуждоезиков профил – немски език с конкурсни изпити по български език и литература и математика.

     През 2004/2005 г. е приет първият випуск ученици  от природо-математически профил.  

     През 2004 г. по инициатива на учителя  Румен Ушев е създадена танцова група „Мераклийче”.    Традиция за училището са успешните участия на ученици в извънкласни форми, групи, отбори.

     През май 2010 г. под ръководството на Румен Ушев ученическият отбор по баскетбол 57 клас става републикански шампион.

     Още с възникването си, училището  се превръща в средище на просветни, културни, спортни и самодейни изяви.

     Най-голямата гордост за училището са неговите ученици-отговорни, амбициозни, знаещи млади хора. Всяка година над 86% от завършващите средно образование продължават във висши учебни заведения в страната и чужбина. Техен пример са бившите ученици на СУ „Антим І”, доказали се в различни области на науката, изкуството, икономиката и обществения живот –известни в страната и чужбина артисти, журналисти, спортисти!