Ръководство

„Лидерството е способността да превръщаш визията в действителност.“ – Уорън Бенис