Учители

"Когато сте педагог, винаги сте на правилното място в определеното време. Няма лоши часове за учене.“- Бети Б. Андерсън