Посещение в пречиствателната станция

Посещение в пречиствателната станция

Посещение в пречиствателната станция

26.10.2022

Учениците от VII клас на СУ "Антим I" посетиха пречиствателната станция за отпадъчни води в Златоград.

Тази инициатива на Росица Въргова-преподавател по физика и Сашо Кънев-учител в групата за целодневна организация на учебния ден дава възможност на младите изследователи да обсъждат въпроси, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

В днешния ден учениците се запознаха с използването на различни технологии като механична филтрация, аеробна биологична терапия, анаеробно биологично третиране за пречистване на отпадните води и накрая превръщането им в пречистени води, които могат да бъдат изпуснати в река Върбица, без да причинят замърсяване.

Интересният и компетентен разказ на г-н Кьосев и г-жа Грозданова предизвикаха интерес у учениците и провокираха различни въпроси за процеса на пречистването на водите в станцията.