Креативност в часа по немски език

Креативност в часа по немски език

Креативност в часа по немски език

26.10.2022 г.

Добра практика в часа по немски език сподели г-жа Елена Кирева-старши учител в СУ “Антим I”.
В темата на урока “Wer bin ich? /Korektur der Kantrollarbeit/ преподавателят вплете много методи на работа, като представи иновативен начин за коригиране на типичните грешки след проведена контролна работа. 
Учениците бяха разделени на отбори, след почерпка от бонбони, в зависимост от избрания от тях цвят на опаковката. Отборите се състезаваха за кредити на определена парична стойност, като “купуваха” изречения и коригираха правописни и пунктуационни грешки в тях. Интересът на учениците и динамиката на часа гарантират успех в усвояването на изученото. Екипността и взаимодействието, надпреварата и активността на учениците впечатлиха колегията, наблюдаваща урока.
Пожелаваме на госпожа Кирева здраве, а на учениците-последователност и интерес, креативност и желание за усвояване на нови полезни за тях умения и компетентности.