Киберсигурност и правила за безопасно сърфиране в интернет

Киберсигурност и правила за безопасно сърфиране в интернет

Киберсигурност и правила за безопасно сърфиране в интернет

Учениците от V -VIII клас на СУ "Антим I" имаха възможността да почерпят опит от Емил Илиев и Мирослав Хутев, инспектори от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" /ГДБОП/, които бяха гост-лектори в училище. Разискваха се въпроси, свързани с опасностите, дебнещи в интернет пространството, подкрепени с примери и ценни съвети за внимание и предпазване от недоброжелатели и неутрализиране на заплахите. Бяха идентифицирани актуални опасности от злоупотреби с лични данни, сексуални посегателства, проповядване на различни идеологии и тероризъм в социалните мрежи и интернет.

Учениците бяха информирани къде и как да потърсят помощ при възникнал проблем, свързан с разглежданата тема. Бяха уверени, че има кой да им помогне в случай на киберпрестъпление.

Инспекторите разказаха за своята нелека ежедневна работа, като представиха и реални ситуации от своята практика.

Срещата приключи с извода, че интернет може да бъде използван за забавление, комуникация и за откриване на полезна информация, но и че киберпространството крие своите опасности. Затова е необходимо да бъдат внимателни и да спазват правилата за безопасно сърфиране. Дадоха им съвети за киберсигурност и предоставиха на учениците актуален имейл /report@cibercrime.bg/ , на kойто могат да подават сигнали, в случаи на опасност и подозрения за такива.