25 ноември -Международен ден за елиминиране насилието срещу жените

25 ноември -Международен ден за елиминиране насилието срещу жените

25 ноември -Международен ден за елиминиране насилието срещу жените

 Денят е по инициатива на ООН за премахване на насилието, упражнявано върху жени, и е обявен  за такъв ден с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. Във връзка с този ден, ученици от VI клас заедно с помощник-учителя Алина Хаджиева изработиха табло с информация за деня и лилава лента, символ на борбата с насилието над жени. В часовете учениците ще поднесат лилави ленти и на учителите.