Проекти

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Научи повече
ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА

ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Научи повече
ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Проектното предложение е разработено по Дейност 2. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в училище.

Научи повече
КУЛТУРНИТЕ ИНСТУТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

КУЛТУРНИТЕ ИНСТУТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

В тематичния цикъл на настоящия проект са включени музейни дейности, свързани с учебното съдържание по история и цивилизации, по география и икономика, по изкуства. Заедно с уредниците и екскурзоводите децата ще учат как се съхраняват движими културни ценности, природни забележителности, растителни и животински видове, характерни за родния край, как да се представят пред публика, как да разработят туристически маршрути.

Научи повече