ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

10.09.2022

Училището разполага с модерно съвременно оборудване от  светофар, стоп палки, сигнално-предпазни жилетки, комплект от различни пътни знаци, конуси, симулационни очила за алкохол, симулационни очила за наркотици, табла по БДП за различните класове, учебен велосипед и комплект инструменти за монтажно-демонтажни операции и ремонта му, детски каски за велосипедисти и програмируем учебен робот. Новите дейности по проекта ще допълнят и обогатят обучението, гарантиращо безопасна култура на пътя.
Поздравления за училищната комисия по БДП, разработила проектното предложение-Людмила Ефимова, Сашо Кънев, Йордан Динчев, както и на Ирина Бодурова-старши учител за включването й в екипа.
Успех при реализацията на проектните дейности!

⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐

Външната площадка по Безопасност на движение по пътищата, реализирана по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" днес беше използвана за провеждане на тренинг между ученици от VI и ученици от XI клас. По-големите имаха възможност да демонстрират своите умения като показват наученото на по-малките по казуси, задавани от Александър Бодуров-Командир на отделение "Пътен контрол" при РУ-Златоград. Учениците получиха от него ценни знания за придвижването на кръстовище, за движението в затруднени зимни условия и за безопасността на пътя.
Поздравления за активността на учениците!
Поздравления и за дейностите, реализирани от Училищната комисия по БДП- Йордан Динчев, Сашо Кънев и Людмила Ефимова.
С благодарност към Районно полицейско управление Златоград-наши партньори в обучението по БДП!