ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

Заниманията по интереси включват:
1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата,спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование,
образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;
2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците.

⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐

21 ноември е рождената дата на свободата за Златоград!
Денят на свободата е паметен за всеки народ! Днес, 110 години по-късно, ние с признателност отдаваме своята почит към всички дали своя безценен принос за освобождението на Смолянския край и поставили новото свободно начало на Златоград!
Учениците от клуб „Родолюбие“ в СУ „Антим I” отбелязаха празника с представяне на филма „Забравеният герой на Родопската Шипка“, с припомняне на хрониката на събитията от ноември 1912 г., както и интересни спомени на златоградчани за паметния ден.
Поздравления за участниците в клуба и за техния ръководител Теменужка Топчиева!
 
 
⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐
06.12.2022 г.  Представителната изява на клуб "Народни хора" с ръководител Румен Ушев събра танцьори, родители и гости.
Цел на работата в клуба е да се запази, разпространи и популяризира българския танцов фолклор, да се запали българския огън в сърцето на всички танцьори и да докажем, че да се танцуват народни хора не е трудно, защото всички ние ги носим в сърцата си.
В програмата на представителната изява бяха включени 15 хора от всички краища на България, като всеки участник сам избираше и водеше хорото.
Магията на народните танци донесе много позитивни емоции и настроение.
Поздравления за участниците в клуба и г-н Румен Ушев!
 
⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐
На 07.12.2022 г., в СУ "Антим I" се проведе дискусионно студио на тема "Съдбата на българския език". Инициативата бе реализирана от членовете на клуб "Езикова лаборатория" като тяхна представителна изява. Изказванията на учениците впечатлиха присъстващите с дълбочината на познанията за езика, с уменията за говорене пред публика и с отношението си към проблема. Заслужени бяха оценките и похвалите, които момичетата получиха от директора - г-жа Емилия Юрчиева, и заместник-директора - г-жа Росица Въргова.
Поздравления за ръководителя на клуба г-жа Невена Джамбазова-преподавател по български език и литература.
 
 
⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐
15.12.2022 г. "Да опознаем себе си" бе мотото на проведения тренинг в Клуб "Фитнес за психично здраве", който е част от представителните изяви в дейностите по интереси.
"Как осъзнавам себе си? ", "Какво са другите за мен" ,"Кой съм аз" и на други екзистенциални въпроси се опитаха да отговорят участниците в практикума. За постигане на емоционален баланс участниците се включиха в сомативните техники за емоционална свобода. Представени бяха лични аватари на всеки участник от клуба с цел личностно самоусъвършенстване и опознаване на другия. Стана ясно,че целта на пътуването към себе си е не само да се опознаем, но и да се развиваме, като по-този начин се развива и разширява цялата Вселена…
Гости на събитието бяха г-жа Емилия Юрчиева-директор на СУ"Антим I" и г- жа Росица Въргова-заместник -директор в училище.
Поздравления за учениците и за креативността и професионализма на ръководителя на клуба г-жа Ирина Бодурова!
 
 
⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐
Учениците от клуб "English lovers" изучават английски език с много усърдие и забава. Помощници са им настолната игра "Super Spelling", картите "Fun with words" и ръководителят им - г-жа Людмила Ефимова.
Подготовката за участието в състезания по английски език стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, изгражда умения за състезателност и постоянство и дава възможност за допълнителна изява.
Поздравления за интереса на децата и старанието на преподавателя им-г-жа Людмила Ефимова!
 
⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐     ⭐
Учениците от ансамбъл "Лазарки" проведоха поредния си час по НП "Заедно в изкуствата и спорта" . Те разучиха песента "Ой, Лазаре, Лазаре" . Този ансамбъл не само развива музикалните си способности, но и любов към българската народна музика и народните обичаи. Съхранявайки нашите културни ценности, те обогатяват своите музикални и творчески способности. 
Стимул в това начинание им дават техните ментори г-жа Б. Станкова и г-жа Н. Вунцова.
⭐     ⭐    ⭐    ⭐    ⭐    ⭐    ⭐    
Ученици от клуб “Аз творя“ проведоха взаимоучителен урок в групата за целодневна организация на учебния ден на V клас. Темата на урока беше „Приказка за доброто“. На учениците бяха представени българските народни приказки „Кой каквото прави - на себе си го прави!“ и „Обущарят и джуджетата“ на Братя Грим, както и занимателни езикови игри. И малки, и големи бяха въодушевени и много активни.
Поздравления за учениците от клуба и за техния ръководител-Галина Домбова, преподавател по български език и литература!